• – Dette påfører oss ganske store utgifter. For dem som allerede sliter med å få endene til å møtes, vil denne utgiften ramme veldig hardt. Når Solberg da antyder at noen velger designbriller på øverste hylle, er det veldig provoserende, sier Randi Johannessen Buckley.

  Les mer

 • smp-stories-top-widget– Derfor innfører vi nå et adgangskontrollsystem, for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen, forteller rektoren til Aftenposten. Med det sikter Roscher-Nielsen til elever fra andre skoler, men også personer og gjenger som kun kommer for å lage bråk.

  Les mer

 • Kritikken går på manglende systemer og verktøy, oppfølging – og at tilsynet bruker for lang tid til å slå ned på brudd på dyrevelferdsloven. Riksrevisjonen påpeker også at Mattilsynet heller slår hardt nok ned på dokumenterte brudd.

  Les mer

 • «Forsyningsberedskapen innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan bli opprettholdt også i kriser.

  Les mer

 • Et tvingende behov for reduksjon i klimagassutslipp, energihungrige konsumenter og en velprøvd teknologiform har beredt grunnen for nye og dels overraskende støttekonstellasjoner for kjernekraften. Alt er klart for en ny runde i spillet om energiformen.

  Les mer