• Styret i Helse Sør-Øst trosser så vel faglige innsigelser som de uavhengige ekspertutvalgene og trumfer gjennom nedleggelse av Ullevål sykehus for å bygge nytt, dyrt og høyt på Gaustad.

  Les mer

 • En av Norges fremste eksperter på kvalitetssikring av store bygg tror ikke spikeren er satt i kisten til Ullevål universitetssykehus. Hans selskap Holte as driver med kvalitetssystemer og prosjektstyring innen byggebransjen.

  Les mer

 • Vi snakker om «ansiktsløse byråkrater», sa opposisjonspolitikeren Høie (Stortinget 14.

  Les mer

 • Olav Røise er professor ved Universitetet i Oslo og tidligere leder av Akuttklinikken og Klinikk for kirurgi og nevrofag. Han er også leder for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

  Les mer

 • I store byggesaker er det et poeng å trekke inn brukernes fagmiljøer. Deres ekspertise bidrar både til å kvalitetssikre funksjonalitet og sørge for at sluttproduktet er optimalt i forhold til endelig prislapp.

  Les mer